Rhaglen Datblygu Cymru

Yn cefnogi elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau codi arian digidol

Read this page in English

Ynglŷn â’r Rhaglen

Cefnogi elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru i ddatblygu eu sgillau codi arian digidol. Fuddio o aelodaeth am ddim, £200 o gyllid cyfatebol a cymorth, hyfforddiant a mentora un wrth un. I ymuno, defnyddiwch y cod hyrwydd WALES100
Lauren Swain sy’n rheoli’r rhaglen. Pwy a ymunodd â'r tīm Localgivinggyda gwybodaeth a phrofiad helaeth o’r sector gwirfoddol.

Ymunwch a ni

Sut mae’n gweithio

Mae'r aelodau presennol yn elwa ar:

  • Cymorth, hyfforddiant a mentora un wrth un ar gyfer codi arian arlein;
  • Person cyswllt penodol a fydd ar gael dydd Llun-dydd Gwener, 9:30am-5:30pm, i drafod unrhyw fater yn ymwneud â chodi arian arlein;
  • £200 o gyllid cyfatebol ar gyfer rhoddion a geir arlein;
  • Cymorth Rhodd Awtomatig, i elusennau cofrestredig ac elusennau sydd heb gofrestru.

Os ydych chi'n aelod o Raglen Datblygu Cymru ac os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'n Rheolwr Datblygu Cymru ar:

Lauren Swain - South Wales Development Manager

Lauren Swain - Rheolwr Datblygu Cymru

 

 

Cyllidwr

Ariennir Rhaglen Datblygu Cymru yn hael gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru a Garfield Weston. Rydym hefyd yn llofnodwyr archredig i'r Siarter Cynhwysiant Digidol Cymru, sy'n adlewyrchu ein hymrwymiad i fynd i'r afael ag allgáu digidol yng Nghymru drwy ein rhaglen datblygu.

garfield

 

Mae aelodaeth Localgiving yn cynnig rhywle i elusennau lleol bach fel ninnau gynnal ymgyrchoedd codi arian cyffrous. Mae’r fformat yn rhoi i ddarpar roddwyr yr ysgogiad i gefnogi ein helusen gan eu bod yn teimlo’n rhan o rywbeth cyffrous ac arbennig iawn.

Taking Flight Theatre Co, Caerdydd