charity_banner

Canolfan Llwynihirion Brynberian

https://dhr91o08xrgul.cloudfront.net/image/vco_20411_e4fe4cadb7_e74c589e45_233cedc396_16176161.jpg Logo

Crymych | Arts, Culture & Heritage

£1,078

Raised in 2024

423

Donations

3

All fundraisers


Mae Canolfan Llwynihirion Brynberian yn le i bobl lleol o bob oedran i ddathlu gwyliau ac i ymgynnull ar gyfer celfyddyd, cerddoriaeth, prydiau o fwyd, iechyd cymunedol, yoga, Eisteddfod a Sioe Cynnyrch Cartref blynyddol. // Canolfan Llwynihirion Brynberian is a place for local people of all ages to gather for festivals, arts, music, meals, community health, yoga and the Annual Eisteddfod and Horticultural Show.

Nod y Ganolfan yw darparu cyfleusterau er lles y gymdeithas trwy , addysg, adloniant, hanes, iaith a thraddodiadau y cymuned, i wella bywydau yr ardalwyr. Rydym yn cynllunio Canolfan Treftadaeth newydd yn yr adnewyddiad. // The Canolfan's aims are to advance education, to provide facilities for social welfare, recreation and leisure, to preserve the history, language and traditions of the community, and to improve the residents' lives. We are planning a Heritage Centre as part of our renovation.

What your gift could provide

£5

cyfraniad i'r adnewyddiad // contribution to the renovation

£10

cyfraniad i'r adnewyddiad // contribution to the renovation

£20

cyfraniad i'r adnewyddiad // contribution to the renovation

Our details

£223.75 raised from 1 page

Help Support our Volunteer run Pollinator Plant Sale Event | Helpwch Cefnogi ein Digwyddiad Gwerthu Planhigion Peillwyr sy'n cael ei redeg gan Wirfoddolwyr

£223.75 raised since May 2024