What your gift could provide
£5
replaces a slate on the farmhouse or farm buildings - yn disodli llechen ar y ffermdy neu'r ffermdai
helps maintain an item in our exhibition - helpu i gofalu am eitem yn ein harddangosfa
repoints 1 square metre of stonework with lime - ail-bwyntio 1 metr sgwâr o waith carreg gyda calch