What your gift could provide
will buy a new native tree. Bydd £10 yn prynu coeden brodorol newydd
will restore 1m of path. Bydd £30 yn adfer 1m o lwybr
will repair 1/2m of the ha-ha. Bydd £100 yn atgyweirio 1/2m o'r ha-ha